2020-08-14; 14:31 val.

13-15 || Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo sutarties pasirašymas
Administracinės paslaugos pavadinimas Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo sutarties pasirašymas
Administracinės paslaugos aprašymas    

Tikslas - parengti dokumentus asmenims (toliau - planavimo iniciatoriams), kurie kreipiasi su prašymais dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo. Planavimo iniciatoriaus pasiūlymas gali  būti atmetamas tik tuo  atveju,  kai jis prieštarauja įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų reikalavimams ir (ar) kitiems to paties ar aukštesnio teritorijų planavimo lygmens patvirtintiems ir galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams arba  patvirtintiems  strateginiams savivaldybės plėtros planams. Sprendimas atmesti pasiūlymą gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt)
Administracinės paslaugos rezultatas

Priimtas ir išnagrinėtas planavimo iniciatoriaus prašymas, parengtas ir savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytas įsakymas dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų  rengimo,  keitimo ar  koregavimo  ir (ar) finansavimo arba parengtas motyvuotas atsisakymas netenkinti prašymo. Jeigu iniciatyvai pritariama, Planavimo organizatorius priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo  proceso  inicijavimo  kartu su sprendimo dėl naujo teritorijų  planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos paskelbia savivaldybės interneto svetainėje bei seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nurodant susipažinimo su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais laikotarpį ir galimybes siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Praėjus viešinimo laikotarpiui ir priėmus sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo ir planavimo tikslų teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, per 5 darbo dienas raštu apie tai informuojamas planavimo iniciatorius, pateikiant jam inicijavimo sutarties projektą ir nurodant šios sutarties pasirašymo vietą ir laiką. Terminas sutarčiai pasirašyti negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo tokio pranešimo pateikimo planavimo iniciatoriui.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas-pasiūlymas, kuriame nurodomi planavimo tikslai, planuojamos teritorijos vieta: adresas arba geografinės koordinatės (jeigu planuojama teritorija nėra adreso objektas), preliminarus plotas
 2. Siūlomos planuoti teritorijos schema (ortofoto ar georeferenciniame žemėlapyje apibrėžta planuojama teritorija M 1:500 iki M 1:2000
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Dokumentai (aktuali redakcija), patvirtinantys statinių ir (ar) žemės sklypų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, gaunami iš VĮ Registrų centro kadastro ir registro duomenų bazės http://www.registrucentras.lt/ntr/
Administracinės paslaugos tipas Elektroninė
Neelektroninė paslauga
Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą    

Nuoroda: /go.php/lit/Teritoriju-planavimo-dokumentu-rengimo-inicijavimo-sutarties-pasiraymas
Brandos lygis: 4
Tapatybės nustatymas: reikalingas
Paslaugos užsakymo prisijungimo būdai:
 • Gyventojams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai
 • Verslo subjektams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai  
 • Viešojo sektoriaus subjektai
  • valstybės tarnautojo pažymėjimas
  • prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu
Administracinės paslaugos teikėjas Snieguolė Lapinskienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 012, snieguole.lapinskiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Arvydas Bekeris, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 033, el. p. arvydas.bekeris@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama per 10 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo-pasiūlymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA 

 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-01 21:18:01