2020-08-14; 15:04 val.

13-11 || Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Topografinių erdvinių duomenų peržiūra galima per naršyklę adresu http://www.geoportal.lt/topd/ topdmap/index.view.

Kartografinė medžiaga (plančetai, geodezinių punktų abrisai, šulinių kortelės ir pan.) teikiami gavus prašymą raštu (asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt. Parengti duomenys išduodami 303 kabinete.

Topografinių, inžinerinių planų bylos priimamos gavus prašymą raštu (asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), kai skaitmeniniai erdvinių duomenų rinkiniai suderinti elektroninėmis priemonėmis TOPD aplinkoje.

Kvalifikuoti geodezininkai erdvinius topografinius duomenų rinkinius teikia ir gauna užsiregistravę e. paštu topd@gis-centras.lt.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu ir pan.).

Topografiniai erdviniai duomenų rinkiniai teikiami *dwg formatu, failo pavadinimas koduojamas taip: adresas (gatvė (pagrindinė), kaimas/miestas/miestelis, seniūnija)_planotipas (T - topografinis, I - inžinerinis)_įmonė_GKV.

Pvz.: Kokolos_5_Marijampole_Deguciu_T_Matavimai&Co_000.

Administracinės paslaugos rezultatas
Teikiami kartografiniai duomenys bei priimami, registruojami ir kaupiami topografinių erdvinių duomenų bylos ir rinkiniai
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Topografiniai, inžineriniai planai privalo būti suderinti su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis institucijomis.
Inžinerinių tinklų planas derinamas su tinklą įrengusia arba eksploatuojančia organizacija, fiziniu asmeniu.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos tipas Neelektroninė paslauga
Elektroninė paslauga
Duomenys apie neelektroninės administracinės paslaugos teikimą   Administracinės paslaugos teikėjas, gavęs asmens prašymą, patikrina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, įvertina jų turinį, esant reikalui grąžina papildyti ar pataisyti. Kai pateikti dokumentai atitinka reikalavimus, prašymas patenkinamas
Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą

Nuoroda išorinio paslaugos adreso: https://www.epaslaugos.lt
Brandos lygis: 3
Tapatybės nustatymas: reikalingas

Paslaugos užsakymo prisijungimo būdai:

 • Gyventojams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai
 • Verslo subjektams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai
 • Viešojo sektoriaus subjektams:
  • valstybės tarnautojo pažymėjimas
 • Užsieniečiams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
  • bankai
Administracinės paslaugos teikėjas Tautvydas Berteška, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, (8 343) 90 050, geoinfo@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Arvydas Bekeris, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 033, el. p. arvydas.bekeris@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma yra laisva (doc)
Paslaugos aprašymas EN
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

  BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-29 09:59:09