2020-08-09; 2:44 val.

17-10 || Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimas
Administracinės paslaugos aprašymas
Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių (toliau - Žemės ūkio skyrius), prašymą, įregistruoti ūkininko ūkį ir išduoti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą.
Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Žemės ūkio skyrių) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt.) Atsiimti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą pareiškėjas turi atvykti į Žemės ūkio skyrių
Administracinės paslaugos rezultatas
Išduodamas ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.769B541DD7F7
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas.
 2. Dokumento, kuriuo patvirtinamas prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio (partnerių) profesinis pasirengimas ūkininkauti, kopiją.
 3. Prašymą pateikusio asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopiją.
 4. Mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žyma arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.
Jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), jis papildomai pateikia:
 1. Partnerio (partnerių) asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopiją.
 2. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopiją.
 3. Ūkininko sutuoktinio pageidavimu - jo prašymą registre nurodyti jį partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.
Su prieš tai nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 • Duomenys  apie teisę į žemės sklypus /VĮ Registrų centras (Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt/
 • Informacija apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą iš Gyventojų registro /VĮ Registrų centras (Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt/
Administracinės paslaugos teikėjas Zina Prajarienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: (8 343) 91 443, 8 618 39 702, zina.prajariene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel.: (8 343) 91 537, 8 686 80 238, eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas 188659752
Gavėjo bankas AB bankas Swedbank
Sąsk. nr. LT247300010112394300
Įmokos kodas 53418
Įmokos pavadinimas: Valstybinė rinkliava už ūkininko ūkio įregistravimą - 5,70 Eur

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b28f7b0878311e4a98a9f2247652cf4
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Prašymo forma 
 • Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties forma 
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab. 203

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-11 17:12:30