2020-08-09; 3:00 val.

17-31 || Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), pranešimą apie ūkinių gyvūnų bandą.  Gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenis užregistruoti  ūkinių gyvūnų registre.

Pranešimas teikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Ūkio departamento Žemės ūkio skyrių arba kaimiškąją seniūniją. Pranešime nurodoma asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas, valdos Nr., atsiskaitomosios sąskaitos Nr.  Įregistruojama ūkinių gyvūnų  laikymo vietos ir bandos duomenys, ūkinių gyvūnų skaičius. Duomenys įregistruojami ir patikslinami tiesiogiai elektroniniu būdu portale  https://ww.vic.lt.

Pranešimas atspausdinamas, pasirašomas asmens ir atiduodamas pareiškėjui.

Duomenų suvedimo į Ūkinių gyvūnų  registro centrinę duomenų bazę (ŪGR)  turi teisę ūkinių gyvūnų laikytojai. Pirminės registracijos metu įvedami asmens ir ūkinių gyvūnų bandos duomenys.
Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas pranešimas. Suvesti, patikslinti ir įregistruoti duomenys. Asmeniui pateiktas įvykdymo dokumentas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Pranešimas apie ūkinių gyvūnų bandą.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė).
 3. Banko sąskaitos duomenys.
 4. Gyvenamoji vieta.
 5. Laikomų ūkinių gyvūnų rūšis,  skaičius,  laikymo vieta.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 • Duomenys apie fizinio/juridinio asmens valdos Nr., asmens kodą, adresą, laikomų ūkinių gyvūnų rūšį, bandą, laikymo vietą, gyvūnų skaičių
  VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Vilnius, (V. Kudirkos g.  18,  www. vic.lt;
 • https://www.vic.lt>Registruotiems vartotojams>Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinė sistema. (ŪGRIS))
Administracinės paslaugos teikėjas
 • Sidonija Barišauskienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 91 405, sidonija.barisauskiene@marijampole.lt
 • Zina Prajarienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 91 443, zina.prajariene@marijampole.lt
Kaimiškųjų seniūnijų specialistai:
 • Juozas Zubrus, Igliaukos seniūnijos specialistas žemės ūkiui, tel.  8 615 78 416, juozas.zubrus@marijampole.lt
 • Rasa Brusokienė, Gudelių seniūnijos specialistė žemės ūkiui,  
 • (8 343) 37 225, rasa.brusokiene@marijampole.lt
 • Vilma Isodienė, Liudvinavos seniūnijos specialistė žemės ūkiui, tel. (8 343) 20 502, vilma.isodiene@marijampole.lt
 • Nijolė Povilaitienė, Marijampolės seniūnijos specialistė žemės ūkiui, tel. (8 343) 50 628;  8 614 65 209, nijole.povilaitiene@marijampole.lt
 • Rita Tamulevičienė, Sasnavos seniūnijos specialistė žemės ūkiui, tel. (8 343) 28 788, rita.tamuleviciene@marijampole.lt
 • Ilona Plečkaitienė, Šunskų seniūnijos specialistė žemės ūkiui, tel. (8 343) 28 174, ilona.pleckaitiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius,  Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 91 537,  eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo diena
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab.: 202, 203

Kaimo seniūnijose:
Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
Gudelių seniūnijoje, Gudeliai, Vytauto g. 8
Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6
Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvninkų g. 18
Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27
Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA 

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 18:16:12