Marijampolės savivaldybė - Šunskų seniūnija

2020-08-15; 19:32 val.

Pradžia / Apie savivaldybę / Seniūnijos
Šunskų seniūnija

Seniūnijos centras - Šunskų miestelis (464 gyventojai) yra 10 km į šiaurę nuo Marijampolės miesto. Iš viso seniūnijoje yra 32 gyvenamosios vietovės. Didesnės iš jų - Mokolų (1136 gyventojai), Katiliškių (308 gyventojai), Tursučiai (219 gyventojų). Iš viso seniūnijoje yra 2,7 tūkst. gyventojų.
Seniūnijos plotas - 7312 ha. 30 proc. seniūnijos ploto užima miškai, 67 proc. - žemės ūkio naudmenos, 3 proc. - vandenys ir kitos paskirties plotai.

Atributika


Seniūnas - Rimantas Lekeckas
Tel.  (8 343) 28 123
Mobil. tel. 8 614 43 086
El. paštas sunskai@marijampole.lt

Seniūnijos adresas
Marijampolės sav., Šunskai, Varpo g. 32
Tel.  (8 343) 28 174
Mob. tel. 8 618 14 729
El. paštas sunsku.sen@marijampole.lt


Geografija ir gamta
Šunskų seniūnija ir iš tolo apjuostas Šešupės vingiu tekančiu rytiniu ir šiauriniu seniūnijos pakraščiu,  per seniūniją teka Žvirgždė - kairysis Šešupės intakas. Seniūnijos pietinėje dalyje eina šiaurinis Marijampolės aplinkkelis, jungiantis kelius Marijampolė-Kaunas ir Marijampolė-Vilkaviškis. Seniūnijos pakraščiu tiesiasi judri magistralė „Via Baltica“.
Viduryje  Šunskų seniūnijos yra Šunskų miškas. Jame veikia Marijampolės miškų urėdijos Šunskų girininkija ir  medžioklės skyrius, organizuojantis komercines medžiokles.


Istorija
Kai kurie šaltiniai Šunskus mini jau 1710 m. Pats parapijos pavadinimas (nors iki XX a. pradžios tai buvo Vilkaviškio filija) keitėsi tris kartus: seniausiuose archyviniuose dokumentuose vietovė ir parapija  vadinama Šumsku, vėliau Šumskais, o dar vėliau – Šunskais. J.Totoraičio „Sūduvos Suvalkijos istorijoje“ teigiama, kad Šunskai yra „vienas vėliausiai įsikūrusių kaimų. (...) kaimo dar visai nebuvo 1744 m. Tais metais buvo tik 6 kaimai (...).“ Visa kita dabartinės Šunskų parapijos sritis buvo dar giria apaugusi. Nauji kaimai ėmė kurtis tik po 1744 m. Baigiantis XVIII šimtmečiui jų buvo tiek, kad gyventojams reikėjo turėti bažnyčią“.
Iš senų laikų kaimo kapinėse buvo koplytėlė. 1795m. Šunskuose buvo pastatyta pirmoji akmens mūro bažnyčia, kuri buvo Vilkaviškio parapijos filija. Jos statyba buvo prasta ir pastatas pradėjo griūti. 1865 m. kun. Simanas Kudirkevičius su parapijiečiais išmūrijo naują bažnyčią kurią 1867 metais konsekravo vysk. Konstantinas I. Liubienskis.

Šiuo metu Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčią globoja klebonas – kan. Deimantas Brogys, mob. tel. 8 686 2 34 01, el. p. sunsku.parapija@gmail.com. Varpo g. 34, Šunskų mstl., 69360, Marijampolės sav.


Įžymūs žmonės, kultūra
Šunskų parapija subrandino ir išugdė  daug Lietuvai nusipelniusių žmonių: čia gimė ir Bebrininkų kaime užaugo Vyskupas Vincentas Borisevičius, jis aukojo pirmąsias Šv. Mišias Šunskų bažnyčioje. Parapijoje gimė ir užaugo  mokytojų mokytojas Tomas Ferdinandas Žilinskas, paskutinysis senojo marijonų ordino generolas Vincentas Senkus, kunigas daktaras Vincas Bartuška žymus Bažnyčios ir visuomenės veikėjas, vyriausiasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius Vincas Matulaitis, rašytojas ir pirmojo lietuviško istorinio romano „Algimantas” autorius Vincas Pietaris ir beveik penkiasdešimt kunigų.

Gydytojas J.Abraitis bendradarbiavo „Lietuvos žiniose“, redagavo „Lietuvos ūkininką“.
Teologijos mokslų daktaras A. Civinskas (gimė Šunskuose) buvo aktyvus nacionalinio atgimimo veikėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos bendradarbis.
Arkivyskupas Jurgis Matulaitis gimė 1871 m. balandžio 13 d. Lūginės kaime.  1987 m. birželio 28 d. popiežius Jonas Paulius II Jurgį Matulaitį paskelbė palaimintuoju.
Reikia paminėti ir teisininkus J. Civinską, J. Papečkį, L. Ciplijauską, gydytojus J. Ciplijauską bei J. Karužą, profesorių P. Katilių, visuomenės veikėją, draudžiamos literatūros platintoją Vincą Šlekį. Šunskų kaime gimę: dailininkas portretistas Vytautas Ciplijauskas, poetas Kazys Bridžius (Alfredas Banga).

1970 metais folkloro ansamblį Šunskuose subūrė ilgametė kultūros darbuotoja Lionė Gadeikienė. Vėliau ansambliui vadovavo Džeralda  Kmieliauskienė, Nijolė Gruodienė. Šis ansamblis  nuo 2004 metų turi pavadinimą „Žvirgždė“. Nuo 2006 metų ansambliui vadovauja etnologijos folkloristikos mokslų magistrė, kultūrinių renginių organizatorė Eglė Alenskaitė. „Žvirgždės“ repertuare – dainuojamasis ir pasakojamasis Suvalkijos krašto folkloras, liaudies romansai ir literatūrinės dainos.  Ansamblis aktyviai dalyvauja miestelio, savivaldybės ir respublikos renginiuose, festivaliuose, Lietuvos dainų šventėse.  Šiuo metu ansamblyje dalyvauja 10 narių, iš kurių dauguma yra ilgamečiai ansambliečiai.

Seniūnijoje organizuojamos jau tradicinėmis tapusios Joninių šventės, nuo 2007 metų Tėvo dienai rengiamos kapelų šventės – varžytuvės „Ant tėvelio didžio dvaro“, nuo 2005 metų  Vekeriotiškės kaime po mėnesienos dangumi vyksta trumpo filmo festivalis „Baltas kluonas“, kurį organizuoja nepriklausomų videomenininkų klubas. 2005 - 2016 metais kaimo bendruomenės „Gegužraibė“ iniciatyva buvo  vykdoma edukacinė programa „Duonos kelias“, o nuo 2017 metų rudens kaimo bendruomenė „Gegužraibė“  startavo su nauju edukaciniu renginiu „Lino taku”.   Nuo 2007 metų vyksta paramos renginys „Vakaras prie laužo“. Atkuriamos legendos apie „Šunskų silkių kasyklą“, vykdomi silkių receptų rinkimo ir dalinimosi renginiai per Juozines. Nuo 2013 metų folkloro ansamblis „Žvirgždė“ inicijuoja Vėlinių žygius, kuriuose lankomos senosios kaimų kapinės. 

Šiuo metu seniūnijoje veikia dvi pagrindinės mokyklos, 2 bibliotekos, 1 laisvalaikio salė, Suvalkijos socialinės globos namai, kuriuose šiuo metu gyvena 212 globotinių. Susikūrusios 4 kaimo bendruomenės: Šunskų kaimo bendruomenė, Mokolų kaimo bendruomenė, Tursučių kaimo bendruomenė ir Kaimo bendruomenė „Gegužraibė“ vienijanti Dielinės, Vekeriotiškės, Grybinės, Gustabūdžio, Karužų ir Cykakalnio kaimų gyventojus.                                


Paminklai ir lankytinos vietos
Piliakalnių kaimo piliakalnis ir senkapis Tursučių kaime - archeologijos paminklai.
Paminklinis akmuo knygnešiui V.Šlekiui Mokolų kaime - istorijos paminklas.
Neogotikinė Šv. Marijos Magdalietės Bažnyčia, stačiakampio plano, vienabokštė, su žema trisiene apside, šoniniais priestatais.
Istorijos paminklas yra ir masinių žmonių žudynių Antrojo pasaulinio karo metu vietos Šunskų miške ir Rudžių giraitėje.
Dailės paminklai Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje: žalvarinis varpas XIX a., medinė Nukryžiuotojo skulptūra XX a. pradžia.
Turistai gausiai lanko ir 1991 m. Lūginės kaime pastatytą koplyčią Palaimintąjam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui.
Ašmonų kaime yra Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapavietė.
Šunskų kapinėse palaidoto Lietuvos mokytojų tėvo Tomo Ferdinando Žilinsko kapas.
Šunskų  miške auga uosis „Galiūnas“ (19 kub.m medienos), kuriam yra apie 200 metų, žaliuoja 160 metų maumedynas.
Lūginės kaime, M. Berteškienės sodybos puošmena - ąžuolų alėja.

Verslas
Seniūnijoje vyrauja žemės ir miškų ūkio verslas, gyventojų aptarnavimas.
Seniūnijoje yra kelios įmonės: Bendra Lietuvos ir Danijos įmonė UAB „AVADN” (siuvimo paslaugos), UAB „MOKANA” (metalo gaminiai), R. Jonikaičio ir A. Montvilos tikroji ūkinė bendrija „REPULSUS“ (koncentruotų pašarų gamyba, veterinariniai vaistai), Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė UAB „LITBELA” (pramogų centras Lūna), Lietuvos ir Vokietijos UAB „STEVILA” (metalo apdirbimas), UAB „LIFRANIA” (žemės ūkio veikla). Ingos Kalinauskienės įmonė UAB „FOREST ENERGIJA“ (prekyba popiermedžiais ir malkomis, medžio ir saulėgrąžų granulėmis), Gytauto Vyšniausko įmonės UAB „KLASIKINIAI  BALDAI” bei UAB „FABER KLASIKA” (natūraliai sendintų, klasikinio stiliaus baldų gamyba) ,  Pirmieji ūkininkai yra A. Andriuškevičius, J. Ardzijauskas, E. Ašmonas, G. Flėderis, J. Lapinskas, M. Lekešys, V. Merkevičius, V. Senkus. Stambesnieji ūkininkai, R. Bandzaitis, A. Blockus, A. Kmieliauskas V. Mickevičius.


Šunskų seniūnijos kaimo bendruomenės:

 • Mokolų kaimo bendruomenė, pirmininkas Vaidotas Antanas
 • Šunskų kaimo bendruomenė, pirmininkė Lina Kaleinikovienė
 • Tursučių kaimo bendruomenė, pirmininkė Ineta Valuckienė
 • Kaimo bendruomenė „Gegužraibė“, pirmininkė Audronė Šlyterienė

Seniūnijos gyvenamosios vietovės

 • Ašmonų k.
 • Bliūdžiškių k.
 • Cykakalnio k.
 • Dielinės k.
 • Domeikų k.
 • Grybinės k.
 • Gustabūdžio k.
 • Karužų k.
 • Katiliškių k.
 • Kazliškių k.
 • Kidoliškių k.
 • Lūginės k.
 • Marciniškių k.
 • Mokolų k.
 • Mokolų Naujienos k.
 • Obelinės k.
 • Obšrūtėlių k.
 • Pakusinės k.
 • Paršelių k.
 • Patašiškių k.
 • Piliakalnių k.
 • Popiliakalnio k.
 • Puskepurių k.
 • Rudžių k.
 • Samsoniškių k.
 • Sarakų k.
 • Strazdiškių k.
 • Svirnaviečių k.
 • Šunskų mstl.
 • Tarpučių k.
 • Tursučių k.
 • Užbalių k.
 • Vekeriotiškės k.

 

Šunskų seniūnijos vietovardžių kirčiavimas

Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr.1-936 „Dėl seniūnaitijų sudarymo Marijampolės savivaldybės seniūnijose“ sudarytos Šunskų seniūnijos aptarnaujamų teritorijų gyvenamųjų vietovių 6 seniūnaitijos:

 1. Mokolų seniūnaitija – Mokolų k. iki kelio Via Baltika
  Seniūnaitis - Mindaugas Gaisrys
 2. Katiliškių seniūnaitija – Bliūdiškių k., Rudžių k., Pakusinės k., Stazdiškių k., Patašiškių k., Katiliškių k., Obšrūtėlių k., Tarpučių k., Svirnaviečių k., Mokolų Naujienos k., Samsoniškių k., Barsukinės k.
  Seniūnaits - Arvydas Rutkauskas
 3. Kidoliškių seniūnaitija – Mokolų k. už kelio Via Baltika, Kidoliškių k., Lūginės k., Puskepurių k.
  Seniūnaitė - Nijolė Murėnienė
 4. Vekeriotiškės seniūnaitija – Vekeriotiškės k., Cykakalnio k., Gustabūdžio k., Grybinės k., Dielinės k., Karužų k., Marciniškių k.
  Seniūnaitė - Eglė Alenskaitė
 5. Šunskų seniūnaitija – Šunskų mstl.
  Seniūnaitis - Saulius Kriaučiūnas
 6. Tursučių seniūnaitija – Tursučių k., Sarakų k., Ašmonų k., Obelinės k., Paršelių k., Piliakalnių k., Popiliakalnio k., Užbalių k., Kazliškių k., Domeikų k.
  Seniūnaitis -  Ineta Valuckienė


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-10 13:45:31