2020-08-15; 11:05 val.

03-02 || Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
Administracinės   paslaugos pavadinimas Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
Funkcija, kurią vykdant teikiama administracinės paslauga Valstybės deleguota funkcija
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių (toliau – Civilinės metrikacijos skyrius), prašymą, sudaryti gimimo įrašą ir išduoti dokumentą.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių) ir elektroniniu būdu (per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.).

Jei pareiškėjas pageidauja gauti gimimo įrašą liudijantį išrašą, turi atvykti į Civilinės metrikacijos skyrių

Administracinės paslaugos rezultatas

Gimimas įtrauktas į apskaitą. Išduotas gimimo įrašą liudijantis išrašas

Teisės   aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės   2000-12-15 nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės   rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49
Informacija   ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Jei vienas iš tėvų užsienio valstybės pilietis, pateikiama jo asmens dokumento kopija.
  3. Užsienio valstybės institucijos išduoto gimimo liudijimo kopija. Šis dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės  aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro arba konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu
Informacija   ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis   tarnautojas)

Gyventojų registras –dėl tėvų vardo, pavardės, asmens kodo, tautybės, pilietybės, jų šeiminės padėties.
A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt

Paslaugos   teikėjas Zita Deltuvienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 51 809, el. p.  metrikacija@marijampole.lt
Administracinės   paslaugos vadovas Roma Grigienė, Civilinės metrikacijos skyriaus  vedėja, tel. (8 343) 51 870, el. p.  roma.grigiene@marijampole.lt
Administracinės   paslaugos suteikimo trukmė 1 d. d.
Administracinės   paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Valstybės rinkliava - 6 Eur  ir 2,9 Eur (jei pageidauja išrašo)

Mokėjimo rekvizitai:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Kodas  188659752
Sąsk. Nr. LT247300010112394300
Įmokos kodas 52818

Prašymo   forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma 
Prašymo   priėmimo vieta

Civilinės metrikacijos skyrius
Marijampolė, Vilkaviškio g. 2, kab. 315

Paslaugą galima užsakyti ir internetu sistemoje MEPIS

 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-30 12:04:37