2020-08-14; 14:12 val.

13-12 || Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - parengti dokumentus asmenims, kurie kreipiasi su prašymais pakeisti suformuotų ir VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų, esančių urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, kurioms detalieji planai neparengti, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jei šis parengtas. Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt). Prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, žemės sklypo  adresas/ plotas, ha /, kadastro Nr., esama ir pageidaujama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai). Kartu su  prašymu turi būti pateikiamos žemės sklypo, kurio pagrindinę žemės  naudojimo  paskirtį  ir (ar)  būdą  (būdus) pageidaujama pakeisti, Nekilnojamojo turto registro išrašo (pažymėjimo) ir plano kopijos. Jeigu prašoma nustatyti skirtingus žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims, žemės sklypo plane turi būti nurodytos  sklypo dalys su  konkrečiais  pageidaujamais žemės naudojimo būdais.

Administracinės paslaugos rezultatas 

Priimtas ir išnagrinėtas asmens prašymas, parengtas ir savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytas įsakymas dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimo ir perskaičiuota žemės sklypo vertė arba parengtas ir savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytas motyvuotas atsisakymas netenkinti  prašymo.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas (nustatytos formos) pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą
 2. Įgaliojimas, jei atstovaujama kitą asmenį
 3. Žemės sklypo plano kopija
 4. Valstybinės žemės nuomos sutartis, kurioje yra numatyta galimybė keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (kai sklypas nuomojamas iš valstybės)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Dokumentai (aktuali redakcija), patvirtinantys statinių ir (ar) žemės sklypų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, gaunami iš VĮ Registrų centro kadastro ir registro duomenų bazės http://www.registrucentras.lt/ntr/
Administracinės paslaugos tipas
Elektroninė
Neelektroninė paslauga
Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą

Brandos lygis: 4
Tapatybės nustatymas: reikalingas

Paslaugos užsakymo prisijungimo būdai:
 • Gyventojams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai
 • Verslo subjektams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai    
 • Viešojo sektoriaus subjektai
  • valstybės tarnautojo pažymėjimas
Administracinės paslaugos teikėjas Snieguolė Lapinskienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 012, snieguole.lapinskiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Arvydas Bekeris, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 033, el. p. arvydas.bekeris@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama per 20 darbo dienų (10 darbo dienų - sprendimui priimti ir 10 darbo dienų - žemės sklypo vertei perskaičiuoti)
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1 langelis
Tel.  (8 343) 90 065

 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA 

 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-01 21:15:07