2020-08-14; 13:30 val.

13-14 || Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - parengti dokumentus asmenims, kurie kreipiasi su prašymais patvirtinti parengtą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Marijampolės mieste arba Marijampolės savivaldybėje esančiuose miesteliuose.

Jeigu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau - ŽPDRIS) www.zpdris.lt, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas tvirtinamas tik gavus Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinio padalinio, atsakingo už priežiūrą, išvadą dėl tikslingumo projektą tvirtinti. Išvada gaunama automatizuotai per ŽPDRIS. Kai žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo procedūros pradėtos, bet neužbaigtos iki 2013 m. gruodžio 31 d.,  prašymai patvirtinti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą  pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), jeigu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimų, išduotų pertvarkymo projektui rengti, galiojimo laikas dar nepasibaigęs.

Administracinės paslaugos rezultatas   Parengtas ir savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytas įsakymas dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo.  Kai projektas parengtas per ŽPDRIS, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo paskelbiamas www.zpdris.lt. Kai projektas parengtas pagal iki 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusius teisės aktus, parengti projekto tvirtinimo dokumentai perduodami prašymą pateikusiam asmeniui.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas patvirtinti projektą - kai projektas parengtas pagal iki 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusį teisinį reglamentavimą;
 2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos struktūrinio padalinio, atsakingo už priežiūrą, išvada dėl tikslingumo Projektą tvirtinti;
 3. Parengto projekto byla;
 4. Skaitmeninė laikmena su įrašytais duomenimis: sklypo plano sprendinių brėžiniais vektoriniu GIS dwg formatu pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją LKS-94 sistema ir rastriniu - jpg arba pdf formatu.
Kai projektas parengtas automatizuotai per ŽPDRIS, projektas tvirtinamas gavus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos struktūrinio padalinio, atsakingo už priežiūrą, išvadą dėl tikslingumo Projektą tvirtinti. Išvada gaunama per ŽPDRIS.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos struktūrinio padalinio, atsakingo už priežiūrą, išvada dėl tikslingumo Projektą tvirtinti

Administracinės paslaugos tipas Elektroninė
Neelektroninė paslauga
Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą

Nuoroda: https://www.zpdris.lt/zpdris/
Brandos lygis: 4
Tapatybės nustatymas: reikalingas

Paslaugos užsakymo prisijungimo būdai:

 • Gyventojams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai
 • Verslo subjektams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai  
 • Viešojo sektoriaus subjektai
  • valstybės tarnautojo pažymėjimas
  • prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu
Administracinės paslaugos teikėjas Snieguolė Lapinskienė, PArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 012, snieguole.lapinskiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Arvydas Bekeris, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 033, el. p. arvydas.bekeris@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama per 5 darbo dienas
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo patvirtinti projektą - kai projektas parengtas pagal iki 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusį teisinį reglamentavimą forma

Kai paslauga teikiama elektroniniu būdu, projekto patvirtinimo dokumentai parengiami gavus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos struktūrinio padalinio, atsakingo už priežiūrą, išvadą dėl tikslingumo Projektą tvirtinti per ŽPDRIS;

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1 langelis


Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA 

 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-01 21:16:58