2020-08-14; 10:56 val.

13-13 || Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - parengti dokumentus asmenims, kurie kreipiasi su prašymais organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą Marijampolės mieste arba Marijampolės savivaldybėje esančiuose miesteliuose.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau - ŽPDRIS) www.zpdris.lt.). Kai prašymas pateikiamas ne per ŽPDRIS, organizatorius jį įkelia į ŽPDRIS ir informuoja prašymą pateikusį asmenį (iniciatorių), kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per ŽPDRIS, bei paaiškina apie galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus. Registruoto laiško išsiuntimo pažymos (kvito) arba įteikto pasirašytinai rašto kopijos įkeliamos į ŽPDRIS

Administracinės paslaugos rezultatas
Priimtas ir išnagrinėtas asmens prašymas, parengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo dokumentai arba parengtas ir savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytas motyvuotas atsisakymas netenkinti  prašymo. Apie projekto rengimą/nerengimą, parengtus projekto rengimo organizavimo dokumentus prašymus pateikę asmenys informuojami ŽPDRIS priemonėmis
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas;
 2. Žemės sklypo (ų) plano (ų) kopijos.
 3. Kai projektas rengiamas įsiterpusio ploto prijungimui prie esamo sklypo - įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimo su besiribojančiu žemės sklypu projektinis pasiūlymas;
 4. Įgaliojimas atstovauti kitą asmenį, jeigu prašymas teikiamas kito asmens vardu.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Dokumentai (aktuali redakcija), patvirtinantys statinių ir (ar) žemės sklypų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, gaunami iš VĮ Registrų centro kadastro ir registro duomenų bazės http://www.registrucentras.lt/ntr/
Administracinės paslaugos tipas Elektroninė
Neelektroninė paslauga
Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą

Nuoroda:  https://www.zpdris.lt/zpdris/
Brandos lygis: 4
Tapatybės nustatymas: reikalingas

Paslaugos užsakymo prisijungimo būdai:

 • Gyventojams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai
 • Verslo subjektams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai
 • Viešojo sektoriaus subjektai
  • valstybės tarnautojo pažymėjimas
  • prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu
Administracinės paslaugos teikėjas Snieguolė Lapinskienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 012, snieguole.lapinskiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Arvydas Bekeris, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 033, el. p. arvydas.bekeris@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama per 20 darbo dienų. Teisės aktų nustatytais atvejais - iki 60 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA 

 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-01 21:16:03