2020-08-15; 10:11 val.

17-13 || Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos
Administracinės paslaugos pavadinimas Žemės ūkio valdų  įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių (toliau - Žemės ūkio skyrius) ar seniūniją, prašymą registruoti žemės ūkio valdą/atnaujinti registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Asmuo pateikia visus reikiamus duomenis. Specialistų pagalba duomenys suvedami į  VĮ ŽŪIKVC registrą, suformuojamas prašymas. Asmuo patikrinęs duomenų teisingumą Prašymą patvirtina pasirašydamas ir įrašydamas savo vardą ir pavardę.
Administracinės paslaugos rezultatas Išduodamas pranešimas apie žemės ūkio ir kaimo valdą įregistravimą valstybės žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir identifikavimo kodo suteikimą
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 230 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67F06D3C953E
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.
  2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo.
Informacija apie:
  1. Nekilnojamojo daikto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre (toliau - NTR) duomenis.
  2. Plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos duomenis.
  3. Duomenis apie valdos teritorijoje įterptų per metus organinių, mineralinių trąšų kiekius.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  • Duomenys  apie teisę į žemės sklypus. VĮ Registrų centras (Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt)


Administracinės paslaugos teikėjas
Administracinės paslaugos vadovas  
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Administracinė paslauga suteikiama iš karto
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas suformuojamas informacinės sistemos priemonėmis
Paslaugos aprašymas EN
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolė Vytauto g. 17, kab. 203
Marijampolės sav. Gudeliai, Vytauto g. 8
Marijampolės sav. Igliauka, Vytauto g. 19
Marijampolės sav. Liudvinavas, Vytauto g. 6
Marijampolė  Lietuvininkų g. 18, kab. 108
Marijampolės sav. Sasnava, Sūduvos g. 27
Marijampolės sav. Šunskai, Varpo g. 32

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-29 10:00:49