2020-09-26; 5:39 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Norintieji gauti valstybės paramą renovacijai neturėtų delsti

„Kviečiame visus aktyviai įsitraukti į renovacijos procesą ir pasinaudoti valstybės skiriama parama. Šiuo metu sąlygos tam – ypač palankios. Spėję sudaryti rangos darbų sutartis iki metų pabaigos, gali gauti net 40 proc. valstybės paramą“, – sakė aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.

Vyriausybės patvirtintose Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse nustatyta, kad valstybės parama teikiama:

apmokant arba kompensuojant projekto parengimo, jo įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas (jeigu projektas įgyvendinamas iki 2015 m. spalio mėn. 1 d. , valstybės parama teikiama 100 procentų, nuo 2015 m. spalio mėn. 1 d. – 50 procentų);kompensuojant 15 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms;papildomai Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis Vyriausybės nustatytais terminais kompensuojant 25 procentus investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, jeigu statybos rangos darbų sutartis sudaryta iki 2014 m. gruodžio mėn. 31 d. ir projektas įgyvendintas iki 2015 m. spalio mėn. 1 d.

Norėdami įgyvendinti pradėtus atnaujinimo (modernizavimo) projektus nustatytais terminais ir pasinaudoti Vyriausybės nutarime numatyta valstybės parama, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyviai kviečiami nedelsti ir būti aktyvūs.

Atkreipiame daugiabučių namų gyventojų dėmesį, kurie turi  teisę į šildymo išlaidų kompensaciją, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis, kad jei daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto  šildymo išlaidų kompensaciją, arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ateinantį šildymo sezoną, jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, kol bus įgyvendintas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus, įskaitant atvejį, kai dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nepradėtas įgyvendinti.

Daugiabučio namo atnaujinimui paimto kredito ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarką reglamentuoja Kredito, paimto daugiabučiams namui atnaujinti ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-665/A1-508.

Deja, nei minėtas įstatymas nei Aprašas, nenumato išimčių bei galimybės kompensacijų gavėjams, nedalyvavusiems svarstant bei priimat sprendimą dėl Projekto įgyvendinimo ar dėl nesupratimo nepritarusiems projekto įgyvendinimui, išreikšti pritarimą jau pradėtam įgyvendinti Projektui.

Prašome, būsto šildymo išlaidų kompensacijų gavėjų įvertinti teisinį šio klausimo reglamentavimą ir sprendžiant daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo klausimą, būti atidiems ir gerai apsvarstyti numatomas pasekmes.

Informacija tel.: (8 343) 90 057, 90 091.

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų: (1) skaityti